Praktijkinformatie

{{ shortcode_menu, huisartsen-praktijkinformatie }}

Spreekuur

Elke werkdag hebben we een spreekuur. Als u een afspraak maakt, stelt de assistente een paar vragen.
Zo krijgt u de juiste zorg op de juiste tijd.

Heeft u meer klachten, of wilt u meer tijd?
Laat het weten, dan reserveren we extra tijd voor u.

 

Herhaalrecepten

Met een herhaalrecept voor een jaar (jaarrecept) kunt u het hele jaar uw medicijnen halen bij uw apotheek.

Dat is handig: u hoeft dan maar 1x per jaar een herhaalrecept bij uw huisarts te vragen.

Overige herhaalrecepten kunt u online of telefonisch aanvragen.

Ga naar online herhaalrecept

Nog geen online account? Ga naar account aanmaken

 

Spreekuur

Ondersteuner Huisarts /

Praktijk-verpleegkundige

In onze praktijk werkt een spreekuurondersteuner en praktijkverpleegkundige ouderzorg. Deze hiervoor opgeleide medewerkers werken onder de supervisie/verantwoordelijkheid van uw eigen huisarts. Net als uw huisarts stelt zij diagnoses, behandelt ze klachten. In overleg met uw huisarts verwijst ze als het nodig is door naar een praktijkondersteuner of specialist. U kunt bij de spreekuurondersteunerterecht voor bijvoorbeeld keel, neus en oorklachten, insectenbeten, wonden of klachten aan het bewegingsapparaat. De assistenten kunnen rechtstreeks bij de spreekuurondersteuner /praktijkverpleegkundige ouderenzorg een afspraak inplannen.

 

Spreekuur Praktijkassistenten

Onze goed opgeleide assistenten hebben een eigen spreekuur. Zij helpen u met verschillende onderzoeken en behandelingen.

Ook geven ze advies over eenvoudige klachten.
Net als uw huisarts hebben de assistenten een beroepsgeheim.

Bij de assistenten kunt u

  • Een afspraak maken of afzeggen
  • Uitslagen van onderzoeken opvragen
  • Algemene (medische) informatie opvragen


Assistenten spreekuur

Het assistentenspreekuur is op afspraak en voor behandelingen zoals:

  • Oren uitspuiten
  • Injecties
  • Uitstrijkje maken
  • Bloeddruk meten
  • Bloedvatonderzoek
  • Urineonderzoek:  Wij vragen u om bij het afgeven van de urine een vragenlijst in  te vullen. Deze vragenlijst kunt u hier downloaden of op de praktijk invullen. 

Pagina´s met overeenkomsten:

Berichten met overeenkomsten: