Praktijkinformatie

{{ shortcode_menu, huisartsen-praktijkinformatie }}

Praktijkondersteuners

Heeft u een chronische ziekte, psychische klachten of vragen over ouderenzorg? Dan kan de huisarts u verwijzen naar de praktijkondersteuners in onze praktijk.

De praktijkondersteuner heeft meer tijd voor u en helpt u snel. U betaalt hiervoor geen eigen risico

Net als uw huisarts hebben onze praktijkondersteuners een beroepsgeheim. Uw huisarts blijft altijd verantwoordelijk voor uw medicijnen en behandeling.

--

Praktijkondersteuner somatiek (POH-S)

Heeft u een chronische aandoening zoals diabetes, een longziekte of een hart-en vaatziekte? De praktijkondersteuner somatiek behandelt en begeleidt mensen met een chronische aandoening. Zij werkt samen met de huisarts.

 

Lees meer

De praktijkondersteuner somatiek heeft een spreekuur voor: 

 • Diabetes (suikerziekte)
 • Hart- en vaatziekten 
 • Longziekten, astma en COPD


De praktijkondersteuner helpt u:

 • Met controles, behandeling en begeleiding
 • Als u vragen heeft over uw medicijnen
 • Bij advies over uw gezondheid en uw ziekte

 

 

Praktijkondersteuner Ouderenzorg (POH ouderen)

Hoe gaat het met u? Merkt u dat u ouder wordt, heeft u klachten? Waar wilt u hulp bij?

De praktijkondersteuner ouderenzorg is er voor u. Tijdens het spreekuur, of in een gesprek horen we graag hoe het met u gaat. De praktijkondersteuner onderzoekt uw wensen en klachten en geeft hulp, advies en ondersteuning. De huisarts en de praktijkondersteuner werken samen. Zodat u zo lang mogelijk op een prettige manier kunt leven en zelfstandig (thuis) kunt blijven wonen.

Lees meer

De praktijkondersteuner helpt u graag. Bijvoorbeeld bij vragen over: 

 • Gezond ouder worden
 • Medicijnen
 • Eten en drinken
 • Eenzaamheid
 • Actief en mobiel blijven
 • Hoe u prettig en zelfstandig thuis kunt blijven wonen

 

 

Praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH GGZ)

Zit u al een tijdje niet lekker in uw vel, voelt u zich vaak angstig of somber of heeft u andere psychische klachten? Praat erover met uw huisarts. Uw huisarts werkt samen met de praktijkondersteuner GGZ. Zo krijgt u snel de juiste zorg, vertrouwd en in uw eigen praktijk.

Lees meer

Heeft u klachten?

De praktijkondersteuner GGZ kan u helpen uw klachten beter te begrijpen en ermee om te gaan. Bijvoorbeeld bij:

 • somberheid / depressief gevoel
 • angst / piekeren
 • stress / spanning
 • onverklaarbare lichamelijke klachten
 • hulp bij het verwerken van het verlies van een dierbare
 • opvoedingsproblemen 


Hoe werkt praktijkondersteuning GGZ

 • De huisarts verwijst u naar de POH-GGZ
 • U kunt vaak snel terecht 
 • We maken uw klachten helder 
 • U krijgt de juiste begeleiding en ondersteuning
 • U betaalt hiervoor geen eigen risico

 

 

 

Praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg

specialisatie jeugd (POH-GGZ Jeugd)

 

Binnen het centrum werkt Margon Daniels als POH-GGZ jeugd in de huisartsenpraktijk.

 

Kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar

Ik ondersteun de huisarts bij patienten in de leeftijd van 4 tot 18 jaar met psychische problemen, gedragsproblemen en psychosociale problemen.

Ik help de huisarts met in kaart brengen van de problematiek. De contacten met de ouders spelen daarbij een belangrijke rol. Ik spreek graag de ouders, wanneer mogelijk, bij de intake van het kind, tenzij het kind zelf aangeeft dit niet te willen. De ouders voorzien mij van aanvullende informatie over het kind enerzijds. Anderzijds komt het regelmatig voor dat de ouder zelf kampt met psychische en/of sociale problematiek waar hulp voor nodig blijkt te zijn. Daarnaast biedt ik ouders inzicht in de eventuele problematiek van hun kind, in eventuele gezinssysteemproblematiek en bied ik opvoedondersteuning aan ofwel vanuit mezelf of vanuit het voorliggend veld. (opvoedondersteuner aan huis vanuit Stichting Divers). 

 

Jong volwassenen van 18-23 jaar

De jong volwassenen, ofwel adolescenten, hebben de leeftijd van 18 t/m 23 jaar en kunnen zowel bij mij als bij de poh-ggz volwassenen terecht.

 

Samenwerking met jeugdartsen en consultatiebureau

De 0 tot 4 jarigen kunnen terecht bij de jeugdartsen en de jeugdverpleegkundigen op het consultatieburo. 

Je komt de jeugdarts tegen in de jeugdgezondheid; zoals bij het consultatiebureau, bij de GGD, op school, in het asielzoekerscentrum en bij het jeugdteam aan tafel bij de gemeente. 

De jeugdarts was vroeger verantwoordelijk voor jeugd t/m de leeftijd van 12 jaar. Sinds een aantal jaren zijn de jeugdartsen verantwoordelijk voor jeugd tot 18 jaar.

Vanaf dat het kind 4 jaar wordt gaat het naar school. Iedere school heeft een schoolarts aan zich verbonden. De schoolarts is in feite een jeugdarts, maar wordt met de term ‘schoolarts’ ingeschakeld bij de schoolgaande jeugd.

In Den Bosch werken we zo, dat de schoolgaande jeugd meestal door schoolgerelateerde problemen zoals faalangsst, gedragsproblemen in de klas en bijv. verzuim via het zorgteam van school bij de schoolarts terecht komt. 

En dat de jeugd vanuit problemen in de thuissituatie, door hun ouders meegenomen worden naar de huisarts. Waarna ze terecht komen bij de poh-ggz jeugd. 

Op de website van de nederlandse vereniging van jeugdartsen (ajnjeugdartsen.nl) lees je het volgende:

‘De jeugdarts heeft brede sociaal-geneeskundige kennis en vaardigheden, op het gebied van het opgroeiende kind. Hierdoor is de jeugdarts de aangewezen specialist om de individuele en collectieve lichamelijke en geestelijke gezondheid van de opgroeiende jeugd – in relatie tot de leefomgeving – te onderzoeken, te interpreteren en te bevorderen.’

 

In de praktijk

In de praktijk komt het erop neer, dat de schoolarts/jeugdarts een goede inschatting kan maken m.b.t. de problematiek van het kind en welke zorg het kind nodig heeft. De schoolarts/jeugdarts monitort het kind standaard m.b.v. vragenlijsten die op bepaalde leeftijden van het kind via school worden uitgereikt, of wel op verzoek van het zorgteam van school. En hij/zij brengt advies uit naar de school, of verwijst het kind wanneer nodig naar de juiste ggz instelling of een dienst in het voorliggend veld. Denk aan opvoedondersteuning, jongerenwerk, maatschappelijkwerk, een training bij het Regionaal trainingscentum, of verwijst naar de poh-ggz jeugd. 

Maar in de praktijk komt het ook voor, dat jeugd met vooral school gerelateerde problematiek direct door de school naar de huisarts verwezen wordt, of op eigen initiatief naar de huisarts komt. Het komt regelmatig voor dat de school dit zo aanstuurt, omdat de schoolarts lange wachttijd heeft en de school hoopt, dat de huisarts het probleem snel kan verwijzen of oplossen.

Als poh-ggz jeugd filter ik dan uit welk deel van de problematiek meer school gerelateerd is en alsnog door het zorgteam van de school moet worden opgepakt. Want in het zorgteam van school zit ook schoolmaatschappelijk werk en de jeugdverpleegkundige van de GGD, er worden op school faalangstreductietrainingen gegeven, dat soort zaken.

Ik kan zelf het prive gerelateerde gedeelte van het probleem begeleiden of met de huisarts verwijzen. Wanneer nodig overleg ik met de schoolarts/jeugdarts.

En als de schoolarts/jeugdarts het te druk heeft, waardoor de wachttijd erg lang is, leg ik wel contact met de school om te overleggen.

 


Pagina´s met overeenkomsten:

Berichten met overeenkomsten: