Gezondheidscentrum Noord
Open: maandag - vrijdag 8.00u - 17.00u

Over ons

Samenwerken

      

Binnen gezondheidscentrum Noord werken verschillende eerstelijnszorg disciplines samen met als doelstelling goede afgestemde zorg te leveren. De disciplines binnen ons gezondheidscentrum zijn:

  • Huisartsenzorg
  • Psychologen
  • Verloskunde
  • Podotherapie
  • Diëtetiek
  • Jeugdgezondheidszorg.

Daarnaast werken wij nauw samen met wijkverpleging, apotheken, fysiotherapeuten en Buurtteams  in onze wijk.

 

 

Wijkgericht werken

       

Wij zetten ons in voor samenwerking in de wijk tussen eerstelijnszorgverleners onderling en tussen eerstelijns zorgverleners en het sociale domein. Op basis van analyses willen wij samenwerken aan knelpunten in onze wijk en meewerken aan implementatie van regionaal beleid.

 

 

Organisatie

     

Stichting Gezondheidscentrum Noord is een samenwerkingsverband van zelfstandige praktijken en instellingen die binnen het centrum werkzaam zijn. De samenwerkende partijen hebben een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de stichting.

De samenwerkende partijen zijn vertegenwoordigd in het bestuur van de stichting. In dat bestuur zit ook een 'extern' bestuurslid, benoemd op voordracht van de cliëntenraad.  Het stichtingsbestuur stelt het beleid vast en houdt toezicht op de uitvoering. 

Het Managementteam stuurt de operationele activiteiten aan en bereidt het beleid voor. Het Managementteam is samengesteld uit de centrummanager,  programma manager, een huisarts (verbinder met medisch domein), buurtteam manager (verbinder met het sociale domein) , een preventie medewerker gezonde wijk en gezonde school (verbinder met collectieve preventie) en een wijkverpleegkundige (verbinder met thuiszorg situatie)

 

 


Pagina´s met overeenkomsten:

Berichten met overeenkomsten: