Gezondheidscentrum Noord
Open: maandag - vrijdag 8.00u - 17.00u

Over ons

Samenwerken

      

Binnen gezondheidscentrum Noord werken verschillende eerstelijnszorg disciplines samen. Onze  doelstelling is om goed afgestemde zorg te leveren. De disciplines binenn onze centrum zijn: 

  • Huisartsenzorg
  • Psychologen
  • Verloskunde
  • Podotherapie
  • Diëtetiek
  • Jeugdgezondheidszorg.

Daarnaast werken wij nauw samen met wijkverpleging, apotheken, fysiotherapeuten en Buurtteams  in onze wijk.

 

 

Wijkgericht werken

       

Wij zetten ons in voor onderlinge samenwerking in de wijk tussen eerstelijnszorgverleners en het sociale domein.  Op basis van ervaren behoeften werken wij gezamelijk aan knelpunten in onze wijk. Ook werken we mee aan de implementatie van regionaal beleid.

 

 

Organisatie

     

Stichting Gezondheidscentrum Noord is een samenwerkingsverband van zelfstandige praktijken en instellingen die binnen het centrum werkzaam zijn. De samenwerkende partijen hebben een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de stichting.

De samenwerkende partijen zijn vertegenwoordigd in het bestuur van de stichting. In dat bestuur zit ook een 'extern' bestuurslid, benoemd op voordracht van de cliëntenraad.  Het stichtingsbestuur stelt het beleid vast en houdt toezicht op de uitvoering. 

Het Managementteam stuurt de operationele activiteiten aan en bereidt het beleid voor. Het Managementteam is samengesteld uit de centrummanager,  programma manager, een huisarts (verbinder met medisch domein), buurtteam manager (verbinder met het sociale domein) , een preventie medewerker gezonde wijk en gezonde school (verbinder met collectieve preventie) en een wijkverpleegkundige (verbinder met thuiszorg situatie)

 

 


Pagina´s met overeenkomsten:

Berichten met overeenkomsten: